Kärkelä Bruk - från år 1766

 

Kärkelä bruksområde är ett av de bäst bevarade bruksområdena i Finland. Det stora antalet arbetarbostäder bildar en helhet av ett väl bevarat 1700-tals brukssamhälle.

Det var mellan Sikajärvi och Kurkelanjärvi vid Saukon- dvs Kärkelänjoki som år 1766 grundades ett kopparbruk. Bruksverksamheten forsatte ända till år 1882 och därefter övergick Kärkelä till jord- och skogsbruksverksamhet.

Det gamla bruksområdet är fortfarande ett levande samhälle. I stugorna bor närmast sommargäster, men också några året runt boende. Hyresgästerna är långvariga och en del av dem födda på Kärkelä. I den vackra bruksmiljön njuter man av naturen, av bruset från forsen och av bygemenskapen.

Ladugårds- och meijeribyggnaden som byggdes åren 1921-23, är delvis uthyrd för stallverksamhet. I samma byggnad finns också muséet för gamla hästvagnar och -slädar.

 

Kärkelä bruk är privatområde och skyddat av Museiverket. Vi rör oss försiktigt på området och vi respekterar både naturen och hyresgästernas hemfrid.

För grupper ordnas guidade visningar på beställning.

Tilläggsuppgifter:

Ruukki_tunnus      info@karkelanruukki.fi    Ruukki_tunnus