Vagnsmuséum

 

Muséet öppnades officiellt den 1.7.2009 då den första gruppen, 27 personer från Nylands svenska hembygds- och museiförbund besökte muséet. Redan föregående år, 12.9.2008, besöktes muséet av Vagnhistoriska Sällskapet från Sverige, trots att det ännu var under arbete.

Arbetet med att grunda muséet påbörjades vintern 2002-03. Ett utrymme i den gamla ladugårds- och mejeribyggnaden från år 1921-23, tömdes och städades.  Alla vagnar och slädar från Koskis gård transporterades till Kärkelä vintern 2003.

Catharina och Henrik Standertskjöld-Nordenstam donerade år 2008 2 giggar och 6 slädar samt 1 damsadel  från Rauhamaa gård i Anjalankoski.

Under sommaren 2008 och 2009 flyttades 10 vagnar och 6 slädar från Fiskars för uppbevaring på Kärkelä.

Jenni Mäntynen ( Kiesimestarit, Ypäjä ) har restaurerat till körskick: Viktorian, Wursten och en finsläde, alla tre från Koskis.  Alla vagnar i museet rengjordes sommaren 2009 enligt Jenni Mäntynens anvisningar.

Vagnsmuséum

Många av vagnarna har "öppnats" för ytterligare dokumentation. Ett hjul togs bort för att kontrollera ifall någon stämpel eller något årtal finns på vagnsaxeln. Alla vagnar och de stämplar och årtal man fann på axlar och hjulets navkapsel är fotograferade och dokumenterade.

En stämpel, eller någon form av text på navkapseln berättar i vilken vagnsfabrik vagnen är tillverkad. Av stämpeln på vagnsaxeln framgår vem som gjort underredet. Ganska sällan är de två samma, men t.ex. par Viktorian i muséet är en sådan. Ifall familjevapen användes, fanns ägarens vapen antingen på dörren eller på lyktan.

Av de vagnar i Kärkelä vagnsmuseum som kommit från Koskis gård, är de flesta ryska. De har sitt ursprung i överste Hugo Standertskjölds vagnpark på Karlbergs gods i Tavastehus (nuvarande Aulanko), som han ägde åren 1885-1926. Också en samling seldon, som överfördes från Koskis gård sommaren 2009, kommer från Hugo Standertskjölds vagnssamling.

En av vagnarna, Wursten, har ett underrede som är gjort i den berömda L.Nobelska vagnsfabriken.

Muséet är öppet sommartid och endast på beställning för grupper.

Förfrågningar och bokningar:

Inga-Lill Hassel

050-3411630 eller info@karkelanruukki.fi

 

 

Vagnsmuséum