Kärkelän Ruukki - vuodelta 1766

 

Kärkelän ruukkikylä on yksi parhaiten säilyneitä ruukkialueita Suomessa. Ruukinkujan varrella on säilynyt poikkeuksellisen runsaasti työväen asuinrakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen 1700-luvun ruukkiyhdyskuntaa kuvastavan kokonaisuuden.

Sikajärvestä Kurkelanjärveen laskevan Saukon- eli Kärkelänjoen varteen perustettiin vuonna 1766 kupariruukki. Ruukkitoiminta jatkui vuoteen 1882 ja sen jälkeen Kärkelässä on harjoitettu maa- ja metsätaloutta.

Vanha ruukki on edelleen elävä yhteisö.Tänä päivänä rakennuksissa asustaa lähinnä kesäasukkaita mutta myös muutama ympärivuotinen asukas. Vuokralaiset ovat pitkäaikaisia, osa syntyperäisiä Kärkeläläisiä. Vanhan ruukkialueen kauniissa miljöössä nautitaan luonnon rauhasta, kosken äänestä ja kylän yhteishengestä.

Navetta- ja meijerirakennus, joka rakennettiin 1921-23, on osittain vuokrattu tallitoimintaan. Samassa rakennuksessa toimii myös vanhojen hevosvaunujen ja -rekien museo.

 

Kärkelän ruukki on yksityisalue ja Museoviraston suojelema. Alueella liikumme varovasti ympäristöä kunnioittaen ja alueen asukkaiden kotirauhaa huomioiden.

Ryhmille järjestetään opastettuja kierroksia tilauksesta.

Lisätietoja:

Ruukki_tunnus     info@karkelanruukki.fi    Ruukki_tunnus